Vàng ETF

Gold ETF là phương thức đầu tư vàng phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Thay đổi vị trí của nó có thể phản ánh những thay đổi trong tâm lý thị trường;
Vị trí ETF vàng tăng, cho thấy rằng mua tăng, thị trường tăng, tâm trạng của vàng đang nóng lên và vàng tăng;
Các vị trí ETF vàng bị giảm, Điều đó cho thấy rằng việc bán đã tăng lên, tâm trạng vàng giảm giá của thị trường đã tăng lên.

Ngày
(AM EDF)
Tổng hàng tồn kho
(tấn)
Tăng / giảm
(tấn)
Tổng giá trị
(100 triệu đô la)
    HIỂN THỊ THÊM
    Nguồn: Trung tâm dữ liệu mười vàng