ROYAL TRADING CORP LIMITED

The Australian Securities and Investments Commission authorizes and is regulated by the Securities and Investments Commission.

(Representative Number: 001309512)

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC) Được thành lập vào năm 1993, VFSC chịu trách nhiệm giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài chính như đầu tư và dịch vụ tín dụng và duy trì vị trí của VFSC như một trung tâm tài chính toàn cầu cho các tiêu chuẩn quy định cao.

ROYAL TRADING CORP LIMITED được cấp phép và quản lý bởi VFSC. (Số đại diện: 40436)